איפה נמצא נהר פישון?

י"ח בכסלו תשס"ט


שאלה ותשובה (תשובת הרב מודגשת):

הרב אמר כי שבט דן התיישב באזור הפישון שזה למעשה החלק העליון של הנילוס באזור אתיופיה. האם ניתן להבין מכך שהפישון והגיחון הם הנילוס הלבן והנלוס הכחול המהווים למעשה את מקורות הנילוס?? יש שיטה כזאת.

בשיעור אחר אם איני טועה, הרב אמר שאחד הנהרות הוא מייצג חוכמה (או משהו כזה) וזה בכלל נהר הגנגס שבהודו. שאלתי היא, מה המיקום הנכון משתי השיטות? השניה.

ומה הכוונה בכך שהנהרות שנמצאים בגן עדן שזה למעשה עולם עליון כלשהו? אנחנו אומרים שהם נהרות קיימים בעולמנו בצורה פיסית? הם לא בעולם העליון. בגן עדן הרוחני יש רק נהר אחד, ומשם ייפרד לעולמנו הפירודי, והיה אח"כ לארבעה ראשי תרבויות.