שבטים ונחלותם

י"ח בכסלו תשס"ט, י"ג בסיון תש"ע


שאלה 1:

1. הרב ענה לי בפעם הקודמת כי שמעון קיבל את נחלתו בתוך יהודה ולמעשה לא גלה ולא היה שייך למלכות ישראל. אם כן מיהם עשרת השבטים המופיעים תמיד בביטוי? מה מייצגים עשר החלקים שירבעם קיבל מאחיה השילוני אם אנחנו אומרים שלמעשה היו רק תשעה שבטים במלכות ישראל?

2. האם ישנה משמעות כלשהי לעובדה כי החלק הנוסף של ארץ ישראל שלא היה אמור להיכלל בכניסה לארץ (החלק המזרחי) ניתן למעשה רק לבכורות, כלומר ראובן, גד ומנשה (חצי שבט)? האם ישנה משמעות לכך שגם הבכור הרביעי דן לקח לעצמו נחלה שניה בצפון הארץ?

תשובה 1:

1. ראובן, לוי, יששכר, זבולון, דן, נפתלי, גד, אשר, אפרים, מנשה.

2. החלק הראשון לבן הראשון.שאלה 2:

שמעתי שיעור של הרב על כך שמיקום השבטים במדבר אמנם השתנה בנחלות בארץ אולם שבט שמעון ושבט דן נדדו בשלב מסוים אל נחלות השבטים שעימם היו בקירבה במדבר. ומה עם יהודה שחי בניתוק מיששכר וזבולון? התשובה היתה אמורה להנתן בשיעור הבא אחריו אך השעור לא קיים במאגר שבאתר של הרב. מה התשובה?

תשובה 2:

יאיר בן מנשה שכבש את הגולן הוא בעצמו יאיר בן שגוב משבט יהודה ולכן נקרא גבול המזרח של שבט נפתלי בשם "יהודה הירדן", גם על ירבעם השני נאמר שהשיב את גבול ישראל עד לבוא חמת "ליהודה בישראל". יוצא שיש שבט יהודה בצפון.