צאצאי עשו וישמעאל

כ"ט בחשון תשס"ט


שאלה:

מקובל שהאומה הערבית באה מישמעאל, והעולם המערבי, הנוצרי, בא מעשו. מניין זאת? (היסטורית?)


תשובה:

זו מסורתם של הערבים בעצמם. לגבי אדום, פירשו חז"ל "אלוף מגדיאל אלוף עירם - זו רומי". ואכן הרומאים מכנים את רומא Urbs, כלומר "העיר".