אלול תשס"ח, חיפה, 75 דקות. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה (14MB, MP3).