ששון, שמחה ודוד המלך

י"ט בחשון תשס"ט

שאלה:

הרב הסביר בליל הושענה רבה שההבדל בין ששון ושמחה דומה למילוי כוס במים שעצם המילוי זה ששון וכאשר הכוס מלאה אזי יש שמחה. אז למה דוד המלך אומר: "שמחתי באומרים לי בית השם נלך..."? האם יש מצב של שמחה במנותק מהדרך שהרי דוד המלך לא בנה את בית המקדש אז על מה הוא שמח?


תשובה:

זה מתאים לדברי חז"ל שדוד שמח על שמבקשים לבנות אע"פ שהמשמעות היתה שהוא ימות, בגלל שהנביא אמר לו שהוא לא יבנה. יוצא שהאמירה בית ה' נלך היא המקסימום שדוד יכול לשאוף אליו, ושייך לדבר אצלו על שמחה.