מכירת יוסף

ט' בחשון תשס"ט

שאלה:

בשיעור על מכירת יוסף הרב נקט עמדה כמו רשב"ם בהסתמך על הרעיון של המהר"ל כי אנשים גדולים באומה, הקב"ה לא יביא על ידם תקלה אפילו אם הם עצמם מאד רוצים זאת מה שמאד מוזר הרי הגמרא אומרת שדוד הקים עולה של תשובה ולכן חטא כדי למד תשובה לכולם.

ממה שזכור לי, הרמב"ם אומר כי תהליכים גדולים השייכים לאומה, אכן אינם נשלטים על ידי האדם עצמו אלא על ידי הקב"ה ולכן משה רבינו, אינו רשאי להתפלל יותר מ – 515 תפילות אחרת הוא היה נכנס לארץ והקב"ה לא רוצה בזאת, כלומר, רואים כי הקב"ה מרשה לבצע חטא ( הייתי אומר יותר מזה, רש"י מביא כי הסלע הלך והתחבא ומשה לא מצא אותו, כלומר הקב"ה גרם למשה את החטא בכוונה) כך שאיני רואה סיבה לומר שלא יתכן שבניין האומה יהיה בחטא הרי גם יעקב נשא שתי אחיות והמשיח מקורו בגילוי עריות של לוט עם בנותיו.


תשובה:

כל הדברים שנראים מתועבים שעל ידם קמה האומה התבררו לאחר מעשה ככשרים. זה שעשרה הרוגי מלכות מתו על מכירת יוסף, יכול להיות גם על הכוונה למכור.