"רוח אלהים מרחפת על פני המים", שילוח הקן

ח' בחשון תשס"ט, י' באדר תש"עשאלה 1:

בפירושו ל"רוח אלהים מרחפת על פני המים" מסביר רש"י: "...כיונה המרחפת על הקן". אם כך, נראה שרש"י קושר זאת למצוות שילוח הקן, אלא שאז לא ברור לי מדוע התורה מצווה לשלח את היונה מהקן, נראה שהיה צריך להשאיר את היונה בקן ולרמז בזה על כך שרוח אלהים עדיין מרחפת על פני המים (שלפי הסברו של הרב המים הם כל המציאות)?

שאלה נוספת: האם בביטוי רוח אלהים מרחפת על פני המים יש רמז לעניין הצמצום?

תשובה 1:

זה לא רמז לצמצום אלא לשבירת הכלים. היונה היא השכינה שפועלת לשם איחוי הקרע בעולם. שילוח הקן מרמז לגלות השכינה שמעוררת רחמים על ישראל ללקט את הניצוצות. הבנים תיקח לך על ידי תפילתה של היונה לפני ה'.שאלה 2:

באחת התשובות של הרב, קראתי שמצוות שילוח הקן באה לרמז על גלות השכינה (זה בעצם היה ההסבר מדוע המצווה היא לאומית). ההסבר הזה לא ברור לי כל כך, מכיוון שהמצווה ניתנה במצב בו השכינה הייתה גלויה, ורק בשלב מאוחר יותר השכינה גלתה. איך זה ייתכן?

תשובה 2:

גלוי וידוע לפני ה' שתהיה גלות.