"אלו ואלו דברי אלוהים חיים"

ח' בחשון תשס"ט

שאלה:

מקובלנו מרבותינו ז"ל, כי "אלו ואלו דברי אלוקים חיים". בנוגע לדיון אודות עובדת מציאותו של "בן סורר ומורה" אני יכול להניח כי שני התנאים הנחלקים בכך צודקים בדבריהם מאחר ושניהם מתייחסים לקריטריונים שונים, על-פיהם הם סוברים מיהו בדיוק "בן סורר ומורה", ועל כן יכולה להיות מחלוקת ביניהם כאשר דברי שניהם אמת. אולם מה ניתן לענות על כך כאשר השאלה הינה לגבי דמותו של איוב המקראי, כאשר מדובר למעשה בדמות היסטורית ידועה שיש מחלוקת בין תנאים האם איוב היה אדם אמיתי או רק משל היה? אינני מתייחס בשאלתי כלל לשאלת זמן פעילותו מאחר ובנושא זה ייתכן וניתן להכניס את עניין גלגול הנשמות וטענות נוספות אשר לפיהן כל הדעות נכונות ואמיתיות. האם "אלו ואלו דברי אלוקים חיים" מורה אך ורק כאשר מדובר בבירור הלכתי או שמא מדובר על כל מחלוקת תנאים ואמוראים? כמו-כן, האם "אלו ואלו" ממשיך אף בימינו, במחלוקת גדולי ישראל, ובמידה שלא, אימתי נפסק ומדוע?


תשובה:

גם איוב היה וגם איוב לא היה הן דברי אלוהים חיים כי לשתי הדעות יש משמעות גם אם מבחינה היסטורית רק אחת נכונה. העיקרון נכון גם היום.