דיני התורה והתפתחות הדורות

ו' בחשון תשס"ט

שאלה:

הטרידה אותי זמן רב השאלה, אם דיני התורה, כגון אשת יפת תואר, בן סורר ומורה, אונס אישה בעיר ולא צעקה - נכתבו לדור פרימיטיבי או שמא הם התכלית השכלית הטהורה ואנחנו פה הפרימיטיבים. במיוחד הטרידה אותי ההלכה האחרונה לפיה אשה כזו נסקלת! אני זוכר התיחסות של הרב קוק לכך ב"אדר היקר" ובספר "אוצרות ראיה", שם מופיע מאמר ארוך הנקרא "אפיקים בנגב" (בניגוד למאמר המקוצר ב"מאמרי ראיה").

אם הבנתי נכון את דברי הרב על תעודת השכל ותעודת התורה, כל דור הוא מפותח יותר מקודמו, ודרישת התורה באופן שונה מדור לדור (למשל, איומים לדור המדבר, דברי אהבה ושכל לדורנו).

אמורה לפתח בנו מוסריות עליונה...

אני קצת מבולבל ונבוך בדרך ההתיחסות להלכות הנ"ל, אם הרב יוכל לכוון אותי לספרים וכדו' אודה לו מאוד!


תשובה:

התורה מדברת על מינימום ולא על מקסימום. ועיין אגרת כ להראי"ה.