"על כרחך אתה נולד"

ו' בחשון תשס"ט

שאלה:

"על כרחך אתה נולד..."

באחד השיעורים הרב הסביר שבשעת המיתה שהאדם רוצה להמשיך לחיות, מתגלה ממילא שלא נולד בעל כורחו. והרי ישנם כאלו שמתאבדים וישנם אנשים שכ"כ רע להם עד שמרגישים שטוב מותם מחייהם? ועוד, שהרצון של האדם בחיים הוא טבע שהטביע בנו הקב"ה, א"כ האם באמת ניתן לומר שעל כרחנו נולדנו?


תשובה:

המתאבדים אוהבים את החיים כל כך שהם אינם מוכנים להשלים עם רדידותם. הם גם ראיה לכך שהטבע לאהוב לחיות אינו מוחלט.