המאורעות שבתורה: בדיעבד או לכתחילה?

ו' בחשון תשס"ט

שאלה:

שאלתי, האם המאורעות שבתורה הם בדיעבד או לכתחילה? למשל, ארבעים השנים שהיו בנ"י במדבר? ומה לגבי סיפורים על אנשים בודדים שמהם נראה כביכול שהתורה נתהוותה על ידי מעשיהם? וכשם שעשו כך יכלו לעשות אחרת, ולפי"ז התורה היא לא מוחלטת?!


תשובה:

המאורעות בדיעבד והתורה אלוהית.