שאלות על מאורות הראי"ה

ד' בחשון תשס"ט

שאלה:

השאלות מתייחסות למאורות הראיה לירח האיתנים עמ' נו-נז.

1. לכל אחד מהביטויים שלהלן הרב מצמיד את המילה "עליונה": הסתכלות, חירות, קדושה, חכמה, תשובה, שלמות. מה ההבדל בין הסתכלות פשוטה והסתכלות עליונה וכן בשאר?

2. מה פירוש המשפט: "שאיפת החירות העליונה היא התשובה העליונה", ומה הקשר ביניהן?

3. כהמשך לשאלה הקודמת. כותב הרב: "ע"כ צריך כל מתנהל בדרכי ההשגות הבהירות להיות תמיד עוסק בתשובה, ומזכך את נפשו מכול סיג כדי שיוכל להיות בן חורין ויעלה במעלות הקודש של אור החכמה העליונה." מה המשמעות המעשית לגבנו, אנשים פשוטים שרוצים להתעלות, להיות תמיד עוסק בתשובה, והקשר בין תשובה לחכמה? איך זה בא לידי ביטוי אצל הרב זצ"ל, בהנהגותיו?


תשובה:

במהדורה שלי (ער"ה תשנ"ה) זה לא בעמודים שציינת, כך שאין לי אלא לנחש, ועמך הסליחה.

1. עליונה היא המבט של הקב"ה, כשהאדם מתאמץ לרכוש לעצמו את המבט הזה. פשוטה הוא לפי תפיסת האדם.

2. החטא הוא עבדות לנפש. מאחר והנשמה חירותית במהותה, היא פועלת לשם שחרור הנפש מן החטא.

3. אנחנו הפשוטים רוצים לדעת את ה'. ואנו מרגישים שזה בלתי אפשרי, שמשהו חוסם אותנו, כל עוד החטאים מחשיכים את נפשנו. על כן אנחנו מאד רוצים לחזור בתשובה כדי שנקנה שכל בהיר וצלול שעל ידו נוכל לדעת את ה'.