עולם הבא לפי היהדות והנצרות

ד' בחשון תשס"ט

שאלה:

מה ההבדל בתפישת "הזכאות" לעולם הבא ביננו לבין הנוצרים? הרי אצלנו אומרים: כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא ואצל הנוצרים מי שמאמין נגאל. לפי זה יוצא ששתי הדתות מאפשרות עולם הבא ללא מאמץ מיוחד כך שאין הבדל מהותי לגבי הנושא הזה.


תשובה:

מאחר וכל ישראל יש להם חלע"ה, עליהם לעבור יסורין כדי להיות ראויים לחלקם.