נבואה: דיבור ה' אל נביא או היחשפות של הנביא לדיבור האלוהי התמידי

כ"ט בתשרי תשס"ט

שאלה:

הרב כותב בפירושו ל-8 פרקים שההגדרה של נבואה היא פניה (!) בדיבור של ה' לאדם. ובספר במדבר (ז,פט) כותב רש"י על "וישמע את הקול מדבר אליו": "...מדבר בינו לבין עצמו ומשה שומע מאליו" - מכאן משמע שזה לא כ"כ פניה של ה' לאדם אלא יותר היחשפות של האדם לדיבור האלוהי התמידי!


תשובה:

זו פניה דרך דיבור עם עצמו.