עולם הזה, עולם הבא, תחית המתים

כ"ח בתשרי, ו' בחשון תשס"ט, ה' בכסלו תשע"אשאלה 1:

רציתי לשאול לגבי בלבול המושגים -

1. האם עולם הבא הוא כאן בעולם הזה או שהוא משהו רוחני בלבד לנשמות? האם יש דעות שונות?

2. מה הקשר או היחס או הסדר בין תחיית המתים לעולם הבא ולמשיח וגאולה?האם הרב יכול לעשות סדר בקצרה?

3. אם עוה"ב רוחני איך זה שיהיה מצב של ביטול המוות בגאולה וכן תחיית המתים?

תשובה 1:

כל עתיד מכונה עולם הבא. גם הדקות הקרובות, גם ימות המשיח, גם עולם הנשמות שאחרי המוות ללא גוף, וגם עולם התחיה שבו הגוף והנשמה מזככים זה את זה בעליה אינסופית. עיין דרך ה' ודעת תבונות להרמח"ל.שאלה 2:

האם באמת בעוה"ב האדם לא יוכל להשתנות ורק בעוה"ז אפשר? אם כן, למה שלא "נחטוף מצוות" כמה שיותר, כי הרי אח"כ נשאר באותה מדירגה לנצח!!

תשובה 2:

אנו פועלים לא בשביל השכר אלא לשם עילוי השכינה ותיקון העולם.שאלה 3:

כתוב במסכת אבות - "יפה שעה אחת של תשומע"ט בעוה"ז...ויפה קורת רוח בעוה"ב..." אינני מבין, האם עלי לשמוח על כך שאני חי או שמא לשמוח על כל מי שמת?

תשובה 3:

שמח תמיד.שאלה ותשובה 4 (תשובת הרב מודגשת) :

מהי מגמת העולם? דעת ה'.

מה עתיד להיות בהשלמת הגאולה? דעת ה'.

מהו עולם הבא ותחיית המתים? מתי הם אמורים להיות? הפיוס בין הנשמתיות לטבעיות.