מה זה שכינה?

כ"ח בתשרי תשס"ט

שאלה:

האם הרב יכול בבקשה להסביר מהי "השכינה"? מהו הקשר בינה לבין רבש"ע, מהו הקשר בינה לבין כנסת ישראל? ואיך מתבטאים הקשרים האלו? וכן מה הנפקא מינא לאדם הפרטי בעבודת השם שלו ביחס לשכינה?


תשובה:

שכינה היא הנוכחות האלוהית המולידה דעת אלוהים צלולה, והצינור המרכזי להשראתה הוא כנסת ישראל. עבור הפרט המשמעות היא בקשת פני ה' דרך עם ישראל וגאולתו.