משמעות הקללה

כ"ז בתשרי תשס"ט

שאלה:

רציתי לשאול מהי משמעות הקללה - קללת האדמה הקללות בהר עיבל וכו'? איך זה מסתדר עם העקרון שהכל לטובה? גם אם זה בא לסבב משהו טוב עדיין זו קללה, זה לכאורה רע?!


תשובה:

הכל לטובה אין משמעותו שהכל טוב בהווה.