יציאה מהארץ לקברי צדיקים

ה' בסיון תשס"ו

שאלה:

האם מותר לצאת מהארץ לביקור בקברי צדיקים כמו למשל ר' נחמן? (ברמב"ם לא מופיע מקרה זה) .אם כן מה המקור לכך? האם ר' נחמן אמר או כתב שמי שיגיע לציון שלו 'תפילתו תתקבל' וכו?


תשובה:

לפי רוב הפוסקים מותר לצאת לחו"ל ל"דבר מצוה". מי שההשתטחות על קברי צדיקים מוסיפה לו יראת שמים, אין לאסור עליו את היציאה מצד הדין. אבל אין רוח חכמים נוחה מכך, כי אין לך יר"ש גדולה מההתהלכות באוירה של א"י המחכים. ואמרו חכמים שכל המתהלך בה ארבע אמות זוכה לחיי העוה"ב. רבי נחמן מברסלב אמר שמקום קברו הוא "בחינת א"י" וכל בר דעת מבין שאין להשוות "בחינת" ל"ממש". ברור שדבריו שהוא יתפלל על הפוקדים את קברו נאמרו עבור חסידיו ברוסיה בזמן הגלות בלבד.