האם היו ניסיונות לאמץ את עקרונות תנועת המוסר במערב אירופה?

ל' באב תשס"ח

שאלה:

כחלק מחובותיי להשלמת לימודי ה-BA, עליי לכתוב עבודה סמינריונית בנושא יהדות מערב אירופה בשלהי המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20. במהלך עבודתי התעוררה בי השאלה האם היו ניסיונות לאמץ את עקרונות תנועת המוסר במערב אירופה של התקופה הנ"ל.


תשובה:

ידוע שרבי ישראל סלנטר אבי תנועת המוסר ביקר בפריס.