קריטריונים לנכונות צורת האמונה

כ"ד באב תשס"ח

שאלה:

כיצד אדע שאני מאמין בהשם בצורה הנכונה, וחלילה לא עובד את עצמי או בגלל לחצים שונים? יש קריטריונים ברורים? האם כשכל אחד אומר שהוא מאמין, הוא מתכוון לאותו דבר?


תשובה:

אי אפשר לדעת באופן מוחלט מי אנחנו אבל אפשר להתקרב לידיעה ודי בכך.