התפתחות העמים והדתות, אמיתות של מתן תורה למשה

כ"ד באב תשס"ח

שאלה:

בתחילה לא הבנתי כיצד ניתן להכחיש את האבולוציה שבשנים האחרונות כבר הוכחה מדעית ואז כבוד הרב התייחס לעיניין בשיעוריו ובהחלט עזר לי. ועדיין נותרה קושייה אחת גדולה בשבילי, והוא תחום האנתרופולוגיה והתפתחות העמים והדתות. אני בהחלט יכול לתרץ לעצמי כמו שכבוד הרב תירץ את האבולוציה בכך שכיוון שהדינוזאורים לא חשובים אז הם לא מופעים בתורה, כך יכול אני לנסות לומר שאין זה משנה איך התפתחו העמים והדתות במשך דורות ומה שמשנה היא עצם התורה (בכתב ובע"פ) ועל אף שכנראה לא היה בעולם בחומר באמת אדם בשם משה שקיבל לוחות אבן בהר סיני (או לפחות לא קיבל ממש בחומר את התורה שבכתב ובע"פ שנכתבה והתפתחה אחריו במשך דורות רבים) הרי שעדיין הקב"ה גרם לכך שהכל יכתב כפי שאנו מכירים ויש לכך חשיבות רוחנית וארצית עליונה ולכן ניתן עדיין לומר כי תורת משה אמת והוא קיבל את כל התורה והעבירה ליהושע וכו'...


תשובה:

שאלתך אינה ברורה ולכן קשה לענות עליה. התפתחות העמים והדתות חשובה היא מאוד, והתורה פיזרה רק מעט רמזים, לא משום שאין זה חשוב אלא משום שלא רצתה לגלות עניינים אלו לאומות העולם, כדי לאפשר את נצחון ההנהגה האלוהית העוברת דרך עם ישראל. ("ביקש משה שלא תשרה וכו' "). לגבי ההיסטוריות של המסופר בתורה, נלע"ד שזה דווקא מיסודות היהדות שאכן ההתגלות התרחשה בהיסטוריה הממשית ולא במיתוס.