דוד, גלית ובקורת המקרא

י"ב באב תשס"ח

שאלה:

לגבי הסיפור על גלית, מצויין בשמואל ב' , כ"א, 19 שאלחנן בן יערי הרג אותו. ישנם הטוענים, בעקבות כך, שסיפור הריגתו ע"י דוד הוא פוליטי כדי להאדיר את שמו של דוד. איך מיישבים את הסתירה כביכול? איך משיבים לטענתם הכללית של אנשי ביקורת המקרא?


תשובה:

אז למה קיבל דוד את בת שאול לאשה? מבקרי המקרא שואלים שאלות טובות אך תשובותיהן ילדותיות משום שהם יוצאים מנקודת הנחה בלתי מדעית, והיא שאין תורה מן השמים. וזאת מנין להם?