"אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה"

י"ב באב תשס"ח

שאלה:

כבוד הרב הזכיר קושיה בשיעור פרקי אבות לגבי המשפט - אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. באמת נראה בעולמנו שיש בני חורין שלא עוסקים בתורה. יכול להיות שהאנשים האלא אכן עוסקים בחלק מסויים של התורה, שדווקא טבעי להם?


תשובה:

הסברתי בשיעור שהכוונה היא שבן חורין הוא תנאי לעיסוק בתורה.