"שאין כל אומה ולשון שולטת בהם"

י"ב באב תשס"ח

שאלה:

"שאין כל אומה ולשון שולטת בהם" לעתיד לבוא (הביטוי מופיע במקומות שונים, אחד מהם ראיתי במהר"ל פרק י' ע"מ סג בתחילתו). מה ההבדל בין אומה ללשון ולמה "שולטת בהם" ולא "עליהם"?


תשובה:

אומה היא ישות פוליטית, לשון ישות תרבותית. "בהם" הוא סגנון לשון חז"ל.