המהר"ל בנתיב התורה על המשלת התורה למים, יין וחלב

כ"ב בתמוז תשס"ח

שאלה:

המהר"ל בנתיב התורה פרק ב' בתחילתו כותב ע"פ הגמ' בתענית ז' שהתורה משולה בשלושה משקים מים יין וחלב. שלושת המשקים האלה הם משל לשלושה חלקים שיש בתורה ושהמים והיין הם הקצוות והחלב הוא הממוצע ביניהם. השאלה היא לאלו חלקי התורה המהר"ל מתכוון בשלושת המשקים הנ"ל? ומה הכוונה בקצוות וממוצע (אולי ע"פ הפנימיות)?


תשובה:

מים - חסד (סוד). יין - גבורה, דין (הלכה). חלב - תפארת (אגדה).