הקודש שבחול

י"ח בתמוז תשס"ח

שאלה:

למה הקודש שבחול הוא למעלה מהקודש שבקודש?


תשובה:

הקודש בשחול מצוי מראשית הבריאה בעוד שהקודש שבקודש מופיע דרך האדם שנוצר באחרית הבריאה. כמו כן ככל שדבר גנוז יותר האתגר לגלות את שותפותו באחדות האלוהית גדול יותר, ומתקדש שם שמים יותר. עיין אורות הקודש ח"ב הקדש הכללי, פכ"ג.