לימוד הדיקדוק

י"ח בתמוז תשס"ח

שאלה:

קראתי בספר "אם למקרא" שלל ציטוטים של חכמי ישראל על חשיבות הדקדוק.

כמה שאלות בנושא:

1. "וזה ברור ופשוט בפוסקים דחיובא ללמוד לשליחי ציבור דקדוקים" (אליה רבא קמב ס"ק ד') - ומה עם שאר יהודים?

2. איך זה שיהודים יראי שמים ואפילו ת"ח שכל כך מדקדקים על קוצו של יו"ד בהלכות ובחומרות ומידות חסידות וכו', מזלזלים בקריאת פסוקים עד כדי שינוי משמעות? (דבר שמעכב הגאולה ע"פ "יסוד ושורש העבודה" שער ה' פרק ג').

3. ברצוני כתלמיד ישיבה לקבוע לימוד בנושא חשוב זה (אפי' רק כשעה בשבוע) באחד מספרי הראשונים כגון מכלול או מחברת הערוך. ממה להתחיל?


תשובה:

1. לשאר היהודים אינו חובה כל כך משום שאין הציבור תלוי בדקדוקם.

2. מצאת מקום חרפתנו.

3. ספר הדקדוק לרמח"ל או מכלול לרד"ק.