לימוד סוגיות "יבשות" בגמרא

י"ח בתמוז תשס"ח

שאלה:

איך אני נפגש עם ד' דרך לימוד סוגיות מעט "יבשות" כגון גובה הקורה המקסימלי במבוי? הבנתי שזה מאוד חשוב שהלימוד לא יהיה אינטלקטואלי אבל אני לא מצליח.


תשובה:

עיין אורות התורה פרק ב, ב-ג. הלימוד הוא בהגדרה אינטלקטואלי וזה טוב. עיין נפש החיים שער ד, ז-י.