"יוצר כל הנשמות"

ה' בתמוז תשס"ח

שאלה:

שמעתי בשיעורך שכאשר אומרים "יוצר אור ובורא חושך", 'בורא' - לשון גרמא, כי הקב"ה לא יוצר את החושך אלא הוא נהיה בדרך אגב עקב העדר האור. אם כך, איך מסבירים את המשפט בסוף פסוקי דזמרה "בורא כל הנשמות ריבון כל המעשים"? היה צריך להגיד "יוצר כל הנשמות...".


תשובה:

הנשמות מופיעות מכוח זה שהקב"ה מפנה להם מקום. זה בריאה ולא יצירה.