ברכה "שלא עשני אישה"

א' בסיון, כ"ד באלול תשס"ו, ו' בטבת, כ' בניסן תשס"ז

שאלה 1:

הייתי שמחה לו יכול היה הרב להניח דעתי על הברכות: "שלא עשני אישה" ,"שעשני כרצונו".


תשובה 1:

יש שני עולמות, עולם הזה ועולם הבא. עולם הבא שלם ועולם הזה משתלם. יש שני סוגי אדם - איש ואישה, איש משתלם ואישה שלמה (מצב זהותה העצמית). האיש משתלם מרגיש טוב בעולם משתלם ואילו האישה חשה תסכול משום שאינה במקומה. מבחינה קיומית חיי העולם הזה אינם מרווים את צימאון האישה בעוד שעבור האיש עשוי העולם הזה לתת לו את הסיפוק המלא. משום כך "שלא עשני אישה" היא ברכה בעולם הזה ולהיפך בעולם הבא "שעשני כרצונו" הוא תיאור שלמותה שהיא כבר כרצון הבורא. וזה עצמו החיסרון שתואר לעיל ועל כן כותב הטור שהיא כמצדיקה את הדין.שאלה 2:

מדוע אנו מברכים "ברוך שלא עשני אישה" - שמעתי פעם שהסיבה לכך היא שעל הגברים מוטלות יותר מצוות ועל כך יש להודות. הדבר נראה לי תמוה כי הרי כל חיוב המצוות (שהזמן גרמא) הוא בגלל שהגברים הם ברמה רוחנית נמוכה יותר - אז מה יש פה לברך?

תשובה 2:

נכון, אבל בעוה"ז שהוא מקום ההשתלמות, האשה מרגישה תסכול מפני שלימותה העושה אותה בלתי מתאימה לנוף. מה שאין כן האיש שחוסר שלימותו תואם את אופיו של העולם.שאלה 3:

אם הבנתי נכון את דברי הרב, האשה "זקוקה" לפחות מצוות, ולא נכתב בתורה שגורשה מגן עדן,אז למה הגבר מברך " ברוך... שלא עשני אשה"?

תשובה 3:

העולם הבא שלם והאשה שלימה. העולם הזה משתלם והאיש משתלם. לכן קיימת יותר תחושה של אי סיפוק מהעולם אצל הנשים מאשר לגברים. על כן מברך האיש שלא עשני אשה בעולם הזה. מן הסתם הנשים תברכנה שלא עשני איש בעולם הבא.שאלה 4:

בקשר לברכת "שלא עשני אשה" - בד"כ מסבירים שמברכים זאת מכיוון שהנשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמן - וכיוון שהגבר מצווה בהם - זו שמחה לו ולכן מברך.

ושאלתי: מה השמחה כאן שהרי זה שהנשים פטורת ממצוות מסוימות - האין זאת אומרת שהם מתוקנות בחלק הזה?


תשובה 4:

העולם הזה משתלם והעולם הבא שלם. האיש משתלם והאשה שלימה. כך שיש תסכול להיות זהות מושלמת בנוף של עולם משתלם. לכן בעולם הזה מברך האיש "שלא עשני אשה". בעולם הבא נתחלף.