ידיעה כתנאי לאמונה אמיתית

כ"ה באייר תשס"ח

שאלה:

בשיעורים של הרב על ספר כוזרי הרב אמר שאדם שלא יודע דבר מסוים אינו יכול להאמין בו, (בפס' על הנצרות, השילוש והיחוד, הרב גם סיפר על המפקד שלו בצבא שאמר לו שהוא לא מאמין והרב שאל אותו במה אתה לא מאמין? וכו'...). והרי רוב העם אינו יודע להגדיר מהו הקב"ה שכינה ואפילו מושגים פשוטים, אז מה נאמר על כולם שהם סוג של עובדי ע"ז? (כמו שהרב הזכיר על ילדים קטנים). וגם אנשים שלמדו לא יכולים להגיע תמיד אל שורש העניין, ובכלל יש המון הבנות מוטעות מהשורש לגבי תפיסת האלוקות וכדו'? מה מקומה של אמונה טבעית ותמימה?


תשובה:

עיין מידות ראיה ערך אמונה פיסקה יח.