שבת שבתון - פירוש

י"ג באייר תשס"ח

שאלה:

"שבת שבתון" היא שבת מיניטורית? והרי שבת בראשית נקראת כך בפס' ג'???


תשובה:

שבתון לבדו הוא מיניטורית. יום הכפורים הוא גם שבתון כי תאריכו תלוי באדם וגם אינה בעונש מיתה וגם שבת כי הוא אסור בכל מלאכה. ושבת בראשית נקראת שבתון משום שהיא שורש המועדים, עיין מלבי"ם על אתר.