חורבן, בנין וד' אמות של הלכה

י"ג אייר תשס"ח

שאלה:

לגבי שיחתך האחרונה ביום העצמאות, איך הרב יתמודד עם טענת החרדים אודות, המימרא: מיום שחרב ביהמ"ק אין לקב"ה אלא ד' אמות של הלכה? הרי רואים שה' העלים את נוכחותו מההיסטוריה כמו שהיה בימי התנ"ך.


תשובה:

כשם שהחורבן הדרגתי כך הבנין הדרגתי. אנו הולכים ומרחיבים את ארבע האמות.