מלאכים

כ"ג בניסן תשס"ח

שאלה ותשובה (תשובת הרב באותיות מודגשות):

1. האם למלאך יש גוף או דמות הגוף? (לפחות לפי שיטת הרמב"ם). לפי הרמב"ם לא.

2. אם תאמר שלא, האם מה שהנביאים ראו מלאכים בחזון זה בעצם משל למלאך ולא המלאך עצמו? כן.

כמו שמבואר במורה נבוכים חלק ב פרקים מב-מה שחלק מהנביאים רואים את המלאך בדמות בן אדם רגיל (עד כדי כך שלעיתים לא מבחינים שהוא מלאך), וחלק באופן אחר וכו'.

3. הרמב"ם במורה נבוכים חלק ב פרק מה מבחין בין דרגה שבה הנביא רואה איש בחלום או במראה, לבין דרגה שבה רואים מלאך בחלום או במראה שהיא נחשבת לדרגה גבוהה יותר. והרי גם שרואים איש בעצם רואים מלאך שהוא בדמות איש, כמו אברהם אבינו שראה 3 אנשים, כמו יעקב אבינו שנאבק עם האיש וכמו זכריה הנביא.

אז אם כך מה ההבדל בין ראית מלאך בדמות איש לבין ראית מלאך שלא בדמות איש? ואם תאמר שהתשובה לשאלה הראשונה היא "לא", השאלה עוד יותר מתעצמת - מה שייך "לראות מלאך"? מה בעצם רואים? ציפור גדולה עם בגדים לבנים וכנפיים? ההבדל בין המראות הוא ביטוי חיצוני לעוצמת ההשגה של הנביא.

סיכום השאלה השלישית: א.מה ההבדל בין ראיית מלאך בדמות איש לבין "ראיית מלאך" בסתם שנחשבת למדרגה גבוהה יותר? איש יותר קרוב אל השכל בעוד "מלאך" (כנפיים וכו') הוא תערובת של הדמיון.

ב. מה בעצם רואים אלו שרואים מלאך? וכי יש למלאך גוף או דמות הגוף? (אני שואל כי אני מניח שהתשובה לשאלה הראשונה היא לא, כי מלאכים הם יצורים רוחנים והם בד"כ משלים לכוחות שפועלים בטבע או לעניינים נעלים ומסתבר שאין להם מראה או גוף). עיין מלבי"ם תחילת פרשת וירא.