תשעה באב בתקופה לפני חורבן בית שני

כ' בניסן תשס"ח

שאלה:

כּתוב בּמלכים בּ פּרק כּה פּסוק ח שבּית ראשון נחרב בּשבע בּאב. השאלה שלי היא בּאיזה תאריך היו עושים את יום "תשעה בּאב" בּתקופה לפני חורבּן בּית שני? אני אשמח מאוד אם הרב יוכל לתת לי מקורות.


תשובה:

בירמיה נב כתוב בעשור לחודש. ופירשו חז"ל שבשביעי נכנסו להיכל והציתו בו את האש בתשיעי אחה"צ ובעשירי נשרף. כך שהיו מציינים את תשעה באב. ועיין מלבים במלכים.