הנהגה של הרב בשיעורים

י"ז בניסן תשס"ח, ט' בחשון תשס"ט

שאלה 1:

רצינו לשאול לגבי הנהגה מסוימת של הרב בשיעורים. (אני מקווה שהשאלה שלי לא מביעה זלזול ח"ו ברב). מדוע הרב לעתים משתמש בנימה עוקצנית או בהערות עוקצניות כלפי המשתתפים בשיעור, כגון כשהם שואלים שאלות שאינן לעניין? מדוע הרב למשל לא מסתפק בהערה שהשאלה לא קשורה, ופשוט ממשיך הלאה, בצורה עניינית? שוב, איננו מתכוונים ח"ו לפגוע בכבוד הרב בשאלתנו, פשוט הדבר מקשה עלינו להמשיך לשמוע שיעורים של הרב.


תשובה 1:

לפעמים אני סתם מגזים אבל בדרך כלל זה מתוך נאמנות לפסק הרמב"ם בהל' ת"ת פ"ד ה"ה.שאלה 2:

יש לי שאלה שקשה לי לשאול אך אני באמת מרגיש שבשבילי זה תורה וללמוד אני צריך - שמתי לב בשיעורים שלפעמים הרב מתבדח או מעט דוחה תלמידים ששואלים שאלות ולמען האמת אם אני הייתי התלמיד זה היה מעט מעליב אותי. האם יש פה גישה חינוכית?


תשובה 2:

זה נעשה כאני חש שהתלמיד מתרשל מלדייק בדבריו וזה עוזר לו למקד את מחשבתו. זו הלכה בהל' ת"ת להרמב"ם פרק ג ה"ה.