"קוב"ה ואורייתא וישראל כולהו חד"

ב' בניסן תשס"ח

שאלה:

הרב בשיעור בתחילת ספר הכוזרי אמר מפורשות (וחזר על דבריו) שהמשפט "קוב"ה ואורייתא וישראל כולהו חד" אינו נמצא בזוהר. לאחמ"כ ראיתי שהשפת אמת מצטט משפט זה (אמור תרנ"א ד"ה ונקדשתי), ובהערות המכון שליד ישיבת אור עציון הפנו לזוהר ח"ג, עג ע"א.


תשובה:

ידוע. אך שם יש רעיון קרוב ולא זהה, לא בלשון ולא בתוכן.