נבואה בלי תמונה וקול

כ"ח באדר ב' תשס"ח

שאלה:

1. האם במדרגה השלישית של הנבואה במורה נבוכים ח"ב פרק מה, הנביא רואה תמונה של מלאך או שומע קול?

2. האם קיימת מדרגת נבואה שבה הנביא לא רואה תמונה של מלאך ולא שומע צליל?

כי אמנם שמיעת קול וראיית מלאך זה מהמדרגה הרביעית והלאה, אבל אולי גם במדרגה השלישית שומעים קול ורואים מלאך וההבדל בינהם הוא שבמדרגה השלישית הנבואה היא במשלים ובמדרגות הבאות זה בלי משל.


תשובה:

1. נראה שכן, שהרי הוא מביא את משלי זכריה כהדגמה לענין זה.

2. כן. הראשונה השניה ומדרגת משה.