שאלות במגילת אסתר

כ"ד באדר ב' תשס"ח

שאלה:

שמעתי הרצאה של הרב בנושא מגילת אסתר (ההרצאה נקראת "סוד המגילה") ורציתי לשאול כמה שאלות, אם כבוד הרב לא עסוק מדי:

1. הרב שאל מדוע אסתר הזמינה את המן למשתה השני ומה היה הטעם בכלל של המשתה הראשון ולא ענה על זה...

2. מדוע אסתר המלכה ביקשה שגם ביום השני ינתן ליהודים להינקם מאויביהם?

3. שאלה שיש לי כבר הרבה זמן ולא מצאתי תשובות ממש מניחות את הדעת, מדוע אחשוורוש כל כך מופתע וכל כך מזדעק כשאסתר המלכה אומרת לו שהמן רוצה להרוג את כל היהודים, הרי ידוע שגם הוא וגם המן היו בעצה אחת (משל בעל החריץ ובעל התל)?

4. הרב נתן הסבר באחת השיחות שמורדכי לא קרע והשתחוה לפי אחד הפירושים כי לא ראוי שקרוב של המלך מצד המלכה יכרע להמן, אם זה היה בהנחיית אחשורוש סימן שהוא ידע את עמה ומולדתה של אסתר כי הרי ידע שמורדכי הוא קרובה, או שמא מורדכי עשה כן מדעת עצמו, שלא ראוי שיהיה כן,והתיר לעצמו לא להשתחוות, ואז אין קושי?


תשובה:

1. יש על כך כ-13 תשובות בגמרא מגילה.

2. כי המוקפין הם בחינת ארץ ישראל שבגלות והיתה שם אחיזה יתרה של אויבי ישראל.

3. הוא הופתע כי לא ידע שזה עמה של אסתר.

4. כולם ידעו שאסתר גדלה אצל מרדכי ושמרדכי הוא יהודי אבל לא ידעו שהיא קרובתו ומה עמה.