ברכות על מאכלים - כללי

י"ז באדר ב' תשס"ח

שאלה:

1. למה לברך 6 סוגי ברכות על מאכלים ? כלומר, למה לא לברך "שהכל נהיה בדברו" על כל מאכל, שהרי הכל כלול כבר בברכה?

2. מה המשמעות של הניסוח "בורא מיני מזונות", הרי אלו אותם חומרים כמו הלחם רק בתוספת של כמה דברים אחרים?

3. ולמה הברכה על הלחם הכי חשובה? (שמעתי תשובה שהלחם הוא המזון שמשביע, אבל ישנם הרבה מאכלים אחרים, שעל חלקם בכלל מברכים 'שהכל' שגם משביעים!)


תשובה:

1. ההנאה גדולה כאשר אדם מבחין בין סוגי הטעמים השונים, והוא הדין בהבחנת סוגי ההנאות הרוחניות.

2. מלשון מזין.

3. אין שביעה כשביעת הלחם.