בת קול ונבואה

י"ז באדר ב' תשס"ח

שאלה:

הרמב"ם במורה נבוכים, חלק ב פרק מב, אומר שהגר המצרית ומנוח ואשתו אינם נביאים ומה שהם שמעו זה בת קול.

ולא הבנתי את ההבדל בין רוח הקודש לבת קול. הרי הגר המצרית ומנוח ואשתו ראו מלאך ממש וגם שמעו את הקול, ומה ההבדל בין זה לנבואה גמורה?

באיזה אופן מתבטא הגילוי של הבת קול ששונה מנבואה?


תשובה:

הנבואה היא פניה מכוונת מהבורא אל האדם. בת קול היא השגה של הנברא מכוח עצמו.