יציאה מכלל ישראל

ד' באדר ב' תשס"ח

שאלה:

הרמב"ם בספר המדע מחלק את סוגי המלאכים לעשרה, כל שם מרמז על מעלה שונה, כלומר איך מיישבים את הביטוי "יצא מכלל ישראל" עם המשפט "ישראל אע"פ שחטא ישראל הוא"?


תשובה:

יצא מן הכלל מבחינה חברתית אע"פ שישראל הוא מצד מהותו הפנימית.