מלאכים, מעלות ומאמרות

ט"ז באדר א' תשס"ח

שאלה:

הרמב"ם בספר המדע מחלק את סוגי המלאכים לעשרה, כל שם מרמז על מעלה שונה, כלומר עשרה מעלות.

יש לי מספר שאלות בהקשר זה,

1. בעשרה מאמרות נברא העולם, האם העולם הרוחני נחלק לעשרה מאמרות וגם כן העולם הגשמי, ואולי אף כל דבר דבר בעולם שייך בו עשרה. שהרי אם נאמר שהעולם כולו נברא בעשרה מאמרות כאשר נתייחס לעולם הגשמי והרוחני כשרשרת אחת ארוכה אז נקבל יותר מ10 מעלות, שהרי זה לא כולל את מעלת האדם. (כל זה אם נתייחס למעלות העולם הרוחני על פי המלאכים).

2. האם מעלות המלאכים הם כמו האדם כלומר, גם באותו מין של מלאך יש דרגות כמו שיש דרגות באנשים. ובסופו של דבר נקבל בעצם אינסוף מעלות, ובצורה מתמטית גרף רציף של מעלות, כאשר ניתן להבחין שלכל מין בריה בעולם הרוחני או הגשמי יש מעלה שלה, ובתוך אותו המין יש סביבה, טווח שלם שמוגבל בשני קצותיו, כלומר גם מלמעלה וגם מלמטה.

3. האם המלאכים נחשבים לאותו מין ובאותו מין יש 10 מעלות ואז נוכל אולי לחלק כל מין ובפרט את מין האדם ל10.

4. מה פשר המילה מלאך? זה כמו מלך אבל זה לא זה.


תשובה:

1. אכן כל דבר חשוב מתחלק לעשרה. בפרק ה של מסכת אבות אחרי "בעשרה מאמרות" יש גם "עשרה דורות" ועוד.

2. כן.

3. כן.

4. מלאך הוא שליח העושה מלאכה.