חז"ל על דור יוצאי מצריים

ט"ז באדר א' תשס"ח

שאלה:

על יוצאי מצריים נאמר שהיו "דור דעה", ושראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. לעומת זאת ליוצאי מצריים לא היתה ההכנה העצמית שהיתה לנביאים שבאו אחריהם (שאין הנבואה שורה אלא על חכם, גיבור ועשיר) אלא שכל הנסים ומראות הנבואה הגדולים כביכול נכפו עליהם. כיצד הדברים מתיישבים?


תשובה:

על הים זו היתה לידת האומה וזה יוצא מן הכלל (הראי"ה קוק). למעמד הר סיני התכוננו שלשת ימים.