הרב אורי שרקי

תצוה - שמן למאור

אדר א' תשס"ח
כשמדובר בתרומת זהב כסף ונחושת, אין צורך לצוות, די לסמוך על נדיבות הלב של בני ישראל: "מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי". אבל כשמדובר בשמן למאור, צריך גם לצוות: "ואתה תצוה את בני ישראל". הסיבה גלויה לעין: הזהב והכסף הם חומרים עמידים הנשארים לדורות, כך שיש לתורם סיפוק מעצם הידיעה שמה שהוא תרם נשאר לעדות במקדש על נדיבותו. מה שאין כן השמן שהוא חומר מתכלה וצריך לחדשו מדי יום ביומו. כאן אין נטיה ספונטנית של התנדבות, אלא יש לצוות את בני ישראל. עם כל זאת, לביטוי "לצוות" יש לפעמים גם משמעות של "לחנך". כך שניתן להבין את הכתוב כך: אם תחנך כראוי את בני ישראל, אז תתעורר אצלם נדיבות גם לתת את השמן: "ויקחו אליך" - מעצמם. אין להתייאש מנדיבות הלב של בני ישראל.