ברכת הטוב והמטיב

ט' באדר א' תשס"ח

שאלה:

למה ברכת הטוב והמטיב היא מדרבנן (לדעת האומר זאת) וכי בגלל שהיא נתקנה בזמן מאוחר? הרי כל אופי ברכהמ"ז היה לפי תהליך היסטורי - משה תיקן את ברכת הזן,יהושע את ברכת הארץ וכו'. כמו כן לא הבנתי מה הקשר של הרוגי ביתר לברכת המזון דווקא -יכלו להנציח את הנס באופן אחר?


תשובה:

שלשת הברכות הראשונות דאורייתא כי הכתוב מחייבן: "וברכת את ה"א" - ברכת הזן, "על הארץ" - ברכת על הארץ, "אשר נתן לך" - המקדש. וכל אחת נתקנה כשהוגשם חלק מן ההבטחה. מה שאין כן ברכה רביעית שאין לה רמז בתורה. הרוגי ביתר שניתנו לקבורה ולא הסריחו הם ביטוי לכך שה' לא עזבנו גם אחרי שניטלה ארצנו מאתנו, ולכן זה הוכנס לברכת המזון לדורות.