מקומה של תורת החסידות בתושב"ע

ט' באדר א' תשס"ח

שאלה:

א. בגדול, מה מקומה של תורת החסידות בתושב"ע?

ב. האם היא חלק מתורת הנגלה או הנסתר?

ג. האם ניתן להתגדל בתורה ובפנימיות התורה ללא עיסוק בתורה זו? שהרי מצינו מגדולי המקובלים כלשם ז"ל והמקובלים הספרדים שלא היו עסוקים בתורה זו?

ד. הרבה פעמים משמע בחסידות ובעיקר בחב"ד שעיקר היהדות והתורה זו תורת החסידות, ואני שואל ומה עם תורת הקבלה בעצמה שהיא עיקר התורה?


תשובה:

א-ב. היא ניסוח של תורת הנפש של היהדות במונחים השאובים מהנסתר אך לא במשמעותן המקורית.

ג. מכיון שזה חלק מהיהדות צריך ללמוד אותה. לא אצל כל אחד זה עומד במרכז ההכרה.

ד. דעתם זו אינה נכונה לענ"ד.