הכנות ללימודי קבלה וחסידות

ב' באדר א' תשס"ח

שאלה:

מהם התנאים הדרושים לפי הרב כדי להיכנס ללימוד קבוע של חכמת הקבלה? האם צריך להיות ת"ח בש"ס ופוסקים קודם? (כך משמע מדברי רבינו הרצ"י ז"ל). האם לימוד תורת החסידות ג"כ דורש הכנות כמו לימוד קבלה?


תשובה:

צריך להיות מצוי בלימוד הנגלה בלי גמגום. חסידות מצריכה הקדמה של יסודות היהדות, כוזרי והקדמות הרמב"ם.