תורה ומוסר

ב' באדר א' תשס"ח

שאלה:

הרב אמר באחד משעוריו שהתורה היא אינה מקור המוסר אלא הנסיון ההיסטורי של האנושות (אני מקווה שהציטוט מדויק). אם כן מה פירוש המושג מוסר יהודי למול מוסר נוצרי? האם אין ליהדות אמירה מוסרית לאנושות? וכיצד יש להכריעה כאשר האנושות מגיעה להחלטות סוטרות לגבי מה מוסרי??


תשובה:

הכוונה שיסודות המוסר שעליהם נשענת היהדות נכונים יותר ותואמים את המוסר האמיתי. כשיש החלטות סותרות מדובר על אופן היישום של אותם עקרונות שעליהם כבר מסכימים כולם בעקבות ההתפתחות ההיסטורית, אך לא על עצם הערכים. אז כל אומה או חברה מכריעה לפי המתאים לה.