מידותיו של ה'

ט"ו בשבט תשס"ח

שאלה:

כשאנו אומרים שיש ללכת במידותיו של ה' יתברך, מה הוא רחום אף אתה רחום וכו', הרי 'מידה' היא הגשמה של הקב"ה, הוא מתגלה כאן ברחמים, אבל הוא עצמו מעל לזה, אז אנו בעצם עובדים את עצמיותנו, ואין שום השקה בינינו לבין הקב"ה, אלא בינינו לבין החוקים שה' קבע בעולם. האומנם?


תשובה:

המדות אמנם אינם האינסוף אבל הם גילוי האינסוף, כמו שהפנים הם גילוי האישיות ועל ידם דבקים בבעל הפנים.